Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb

Lle mae dechrau recordio albym newydd?

1 Comment

[Click here for an English version of the blog post]

Rydan ni newydd ddechrau recordio trydedd albym, a dwi wedi penderfynu i flogio am y broses – dim syniad pa mor ddiddorol neu ddiflas fydd hwn, felly maddeuwch y beiau di-ri a dwi’n addo cadw pob blog yn fyr.

Tua amser yma dair mlynedd yn ôl, roeddwn i’n brysur yn recordio fy ail albym – record hir gafodd ei galw yn Gathering Dusk. Roedd y broses o’i recordio, fel yr albym gyntaf Os Mewn Sŵn, yn un eithaf anhrefnus o fy safbwynt i. Roeddwn i’n mynd i’r stiwdio gyda syniad bras iawn o’r caneuon ac yn eu trefnu nhw wrth fynd ymlaen – yn ychwanegu haenau o offerynnau gwahanol a gweld beth oedd yn gweithio.

Doedd y caneuon ddim yn cael eu recordio yn ‘fyw’ gyda band ond, yn hytrach, roedd pob offeryn yn cael ei recordio yn unigol (yn aml gan offerynwyr gwahanol). Mae ‘na fanteision i hynny e.e. mae’n rhoi mwy o ryddid i newid pethau wrth gymysgu, ond yr anfantais ydy bod hi’n hawdd iawn i golli gafael ar hanfod y gân – hynny yw, yr hyn sy’n dda yn y syniad gwreiddiol.

Felly, tair mlynedd yn ddiweddarach, rydan ni wrthi’n recordio albym newydd… hen bryd hefyd. Erbyn hyn, mae cyfansoddiad y prosiect wedi newid ac mae ‘na fand go iawn (a thra arbennig) wedi ffurfio.

Mae Lucy Simmonds yn parhau i chwarae’r sielo ond erbyn hyn yn canu hefyd:Lucy Simmonds

Mae Bethan Mai yn chwarae’r acordion ac yn canu:

Image

Mae Iolo Whelan yn chwarae’r drymiau… ac yn gwneud ychydig o ganu hefyd:

Image

Felly band go iawn sydd yn gallu chwarae y caneuon yn fyw, yn lle fi ar ben fy hun yn malu awyr efo loop pedal – llawer gwell! Rydan ni nôl yn y stiwdio gyda’r cynhyrchydd arbennig Frank Naughton a newydd ddechrau ar y broses recordio.

Erbyn hyn, rydan ni wedi gosod sylfeini i 6 cân, sef A house by the sea, Cydia yn fy llaw, My way home, Sŵn y galon fach yn torri, Gwreiddiau a Hold on. Tro yma rydan ni’n recordio’r albym, mwy neu lai, yn fyw a gobeithio byddwn ni’n llwyddo i ddal hanfod y caneuon. Dwi’n cofio clywed rhywun yn dweud unwaith – os nad yw cân yn gweithio’n fyw, fydd hi ddim yn gweithio yn y stiwdio, ac efallai bod ‘na wirionedd yn hynny. Os ydy’r record yma yn swnio ychydig bach yn llai glân a thaclus na’r ddwy diwethaf – dyna ni. Weithiau, mae ‘na berlau yn y blerwch.

Yn y blogiau yma, dwi am rannu efo chi y caneuon a’r artistiaid sydd wedi bod yn cadw cwmni i mi yn ystod y 3 mlynedd diwethaf wrth i ni gyfansoddi y record yma. Fe ddechreuwn ni gyda’r artist gwerin/blues anhygoel Elizabeth Cotten. Dyma ‘Shake Sugaree’ gyda’i merch Brenda Evans yn canu ac Elizabeth Cotten ar y gitar:

Advertisements

Author: Huw M

Cerddor o Gymru // Welsh Musician

One thought on “Lle mae dechrau recordio albym newydd?

  1. Pingback: Yn ddistaw bach | Huw M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s