Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb


3 Comments

Sounds and stills from the studio

[Cliciwch yma am y fersiwn Gymraeg]

We’ve now been in the studio for a total of 6 days recording for the album. There’s a camera lying around and everyone uses it to take a few photos now and then. So, I’ve put together some sounds and some stills to create a very short aural slideshow. Hope that doesn’t sound too pretentious. Enjoy.


1 Comment

Lluniau a synau o’r stiwdio

[Click here for the English version]

Felly gyfeillion, rydan ni wedi bod yn y stiwdio am gyfanswm o 6 diwrnod hyd yma yn recordio ar gyfer yr albym. Mae ‘na gamera wedi bod yn gorwedd o gwmpas ac mae pawb wedi bod yn ei ddefnyddio i dynnu lluniau o unrhywbeth a phopeth. Felly, dwi wedi rhoi ychydig o’r lluniau yma at ei gilydd, gydag ychydig o synau amrywiol, i drio creu rhyw fath o oriel glywedol byr iawn. Mwynhewch.