Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb

Adar mân Bro Morgannwg

1 Comment

[Click here for an English version of this blog post]

Yn ystod y misoedd diwethaf, wrth baratoi ar gyfer yr albym newydd yma, rydan ni wedi bod yn ymarfer a jamio mewn llefydd eitha’ arbennig.

Gan ein bod yn recordio’r albym yn fyw fel band, mae’r ymarferion cyn mynd i’r stiwdio llawn cyn bwysiced a’r cyfnod recordio ei hun. Ac mae cael y lleoliad cywir i allu ymarfer yn bwysig.

Heblaw am gartrefi ein gilydd, rydan ni wedi bod yn lwcus iawn i ymarfer cryn dipyn yn y capel lleol – lle sydd yn agos iawn at fy nghalon am sawl rheswm. Ac mae ‘na rhywbeth arbennig am acwsteg capel – y nenfwd uchel, y seddi pren, y gofod agored – sy’n creu sain byw unigryw.

Image

Ond rydan ni hefyd wedi bod yn jamio mewn un lle arall arbennig – Tŷ Crwn ym Mro Morgannwg. Cafodd y tŷ ei godi gan ein drymiwr Iolo a’i ffrindiau, ac mae’r cynllun wedi ei selio ar dai crwn o’r Oes Haearn. Mae’n le gwbl anhygoel – waliau trwchus, to gwellt, ffenestri bach sgwar, mosaic anhygoel yng nghanol y ‘stafell – ac mae ‘na sawl cerddor arall wedi cael ei ysbrydoli gan y gofod. Dyma lle recordiodd Gwyneth Glyn a Tauseef Akhtar eu prosiect arbennig Ghazalaw er enghraifft.

Yn ddiweddar, ar noson fwyn o wanwyn mi fuon ni yno yn ymarfer (fi, Iolo Whelan, Bethan Mai a Lucy Simmonds) ac roedd cân yr adar yn y coed cyfagos yn glir iawn. Felly, dwi wedi rhoi ychydig o luniau at ei gilydd gyda thrydar yr adar yn gyfeiliant i’r cyfan. Ymlaciwch, a gwrandewch yn astud ar symffoni adar mân Bro Morgannwg!

 

Nes i hefyd addo byswn i’n rhannu efo chi rhai o’r caneuon ac artistiaid sydd wedi bod yn llenwi fy nghlustiau yn ystod cyfnod cyfansoddi’r albym newydd, felly dyma John Jacob Niles yn canu Go ‘Way From My Window:

 

 

 

Advertisements

Author: Huw M

Cerddor o Gymru // Welsh Musician

One thought on “Adar mân Bro Morgannwg

  1. Pingback: Roundhouse rocking | Huw M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s