Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb


1 Comment

The sound of silence

[Mae’r blog yma hefyd ar gael yn Gymraeg]

One of the joys of spending time in the studio, especially with producer Frank Naughton, is the space and freedom to experiment with sound. Apologies if that sounds a little self indulgent and pretentious, but I guess self indulging in one’s sound is an integral part of the recording process!

I’ve mentioned in a previous blog that the new album will have a more live, raw feel compared to my other two albums, so we’ve been experimenting with ways of capturing that sound on record.

Strangely enough, one of the most important instruments in any studio is one that makes no sound whatsoever – the microphone. I’ve been intrigued by Frank’s use of some older microphones to record our live sessions. One of these is a Reslo Ribbon Mic, popular in the 1960s, pictured here:

The Reslo Ribbon Mic

The Reslo Ribbon Mic

The same mic is seen in this video of the Beatles playing ‘Some Other Guy’ live at the Cavern in 1962:

 

Another mic that I’ve fallen in love with is this beauty from the 1950s:

Grampian dynamic mic

Grampian dynamic mic

The Grampian dynamic mic looks wonderful, and it sounds hoarse and unrefined – like a transistor radio – capturing that raw edge I was referring to. Here’s a clip of how one of our songs, A house by the sea, performed at the studio sounds using the Grampian mic:

 

And here’s how it sounds using more modern microphones:

 

What do you reckon? I quite like the rawness of the Grampian, but we may end up using a mix of old and new microphones when we come to the final mix. Time will tell.

In the meantime, I will leave you with a brilliant recording by a musicologist who mastered the art of capturing the essence of performances using only one or two microphones. Alan Lomax (1915-2002) was “one of the great American field collectors of folk music of the 20th century“, and he journeyed across the globe to record hundreds of musicians – famous and unknown.

This recording of Viola James singing I’m Going Home to Live with Jesus comes from Alan Lomax’s Southern Journey of 1959-1960, using an Ampex 602-2 “Suitcase Model” tape machine:

You can check out more of Alan Lomax’s work via the Association for Cultural Equity website. I’m particularly fond of the recordings of Welsh miners from Treorchy in south Wales singing folk songs such as Yr Eneth Gadd ei Gwrthod (The Rejected Maiden).

Advertisements


1 Comment

Yn ddistaw bach

[This blog is also available in English]

Un o bleserau mawr mynd i’r stiwdio, yn enwedig at y cynhyrchydd Frank Naughton, yw y cyfle a’r amser i arbrofi gyda sain. Sori os yw hynny’n swnio ychydig yn hunan-faldodus, ond mae ymgolli mewn sain yn rhan ganolog o’r broses recordio!

Mi wnes i grybwyll mewn blog cynharach bydd yr albym newydd yn teimlo ychydig yn fwy byw ac amrwd na’r ddau albym cyntaf, a ‘da ni wedi bod yn arbrofi gyda ffyrdd gwahanol o ddal y sŵn yna ar record.

Yn rhyfedd ddigon, un o’r offerynnau mwyaf pwysig mewn unrhyw stiwdio yw un sy’n gwneud dim sŵn o gwbl – y microffon. Dwi wedi fy nghyfareddu gan ddefnydd Frank o hen ficroffonau i recordio rhai o’n sesiynau byw. Un o’r rhain yw’r mic rhuban Reslo, oedd yn boblogaidd iawn yn y 60au:

The Reslo Ribbon Mic

Mic rhuban Reslo (‘Reslo Ribbon Mic’)

Mae’r microffon i’w weld yn y fideo yma o’r Beatles yn perfformio ‘Some Other Guy’ yn fyw yn y Cavern yn 1962:

 

Microffon arall dwi wirioneddol wedi cynhesu ato yw’r hyfrydbeth yma o’r 1950au:

Grampian dynamic mic

Mic dynamig Grampian

Mae’r mic dynamig Grampian yn edrych yn fendigedig ac yn swnio’n gryg ac yn arw – fel hen radio transistor – ac yn dal yr elfen amrwd roeddwn i’n sôn amdani. Dyma glip o sut mae un o’n caneuon newydd, A house by the sea, yn swnio wedi ei recordio yn y stiwdio gan ddefnyddio y microffon Grampian:

 

A dyma sut mae’n swnio yn defnyddio microffonau mwy cyfoes:

 

Be ‘di’r farn? Dwi’n eitha hoffi teimlad amrwd y Grampian, ond efallai y byddwn ni’n defnyddio cymysgedd o feicroffonau hen a newydd yn y mics terfynol. Amser a ddengys.

Yn y cyfamser, dwi am eich gadael gyda recordiad arbennig gan ŵr wnaeth feistroli’r grefft o ddal hanfod perfformiad byw yn defnyddio un neu ddau ficroffon yn unig. Alan Lomax (1915-2002) oedd un o gasglwyr cerddoriaeth werin mwyaf amlwg yr 20fed ganrif, a bu’n teithio’r byd yn recordio cannoedd o gerddorion – yn cynnwys yma yng Nghymru.

Mae’r recordiad yma o Viola James yn canu I’m Going Home to Live with Jesus yn dod o daith Alan Lomax o ardal ddeheuol yr Unol Daleithiau yn 1959-1960, yn defnyddio peiriant tâp Ampex 602-2:

I glywed mwy o recordiadau Alan Lomax, yn cynnwys ei waith yng Nghymru, ewch i wefan yr Association for Cultural Equity. Ar y wefan, dwi wedi dod ar draws recordiadau a wnaeth yn Nhreorci, ond rhowch wybod os ydych chi’n llwyddo i ffeindio mwy.