Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb


1 Comment

Cob Records

[Mae’r blog yma hefyd ar gael yn Gymraeg]

I was brought up in Bangor, north Wales – a small university city which has a rich cultural tradition, not least in music. Walking down Bangor High Street these days brings back some wonderful memories of a record shop that closed a few years ago – Cob Records.

cob2

Cob Records today

 

When I was a teenager I spent hours on end in Cob Records – an incredibly cool place, curious and mysterious, and somewhere you would not go to with your parents. Two floors were packed to the rafters with new, old, second hand, unusual, and brilliant music, and the staff there really knew their music.

The small yellow labels which decorate so many of my vinyls, cassettes and CDs pay tribute to the time and money I happily spent in the shop.

cob

This is where I bought the influential and formative records of my youth by bands such as Smashing Pumpkins, Nirvana, The Primitives, Snuff, Ned’s Atomic Dustbin and Welsh bands such as Y Cyrff, Ffa Coffi Pawb, Yr Anhrefn, Hanner Pei and Topper.

These were the sounds of my teen years – and to me, like many of my friends, the Welsh music we listened to was just as exciting, and probably more relevant, than the music we listened to from America or even other parts of the UK. One of the great strengths of the Welsh language music scene was the unusual and rather eclectic mix of music that co-existed under one umbrella.

Punk bands shared a stage with electronic bands and, somehow, it all made sense. This is how I came across a wonderful electronic, experimental synth-pop band called Eirin Peryglus (translated as ‘Dangerous Plums’) – a genre of music I knew nothing of and listened to none of, except in Welsh!

The music of Eirin Peryglus is magical, and holds its ground to this day. I remember seeing them live at a National Eisteddfod, but what really created an impression was seeing their vinyl decorated with big pink writing in the shop window of Cob Records… it was love at first sight!

One of the bands’ most well known tracks, and one of my personal favourites, is ‘Anial Dir’ (translated as ‘Barren Land’) – a nostalgic, heart breaking and personal song that became quite a hit at the time. We’ve recorded a version of Anial Dir for the new album and, as you’d expect, it’s quite different to the original. Hopefully, we’ve managed to capture the essence and sentiment of the original and do it justice of some sort.

Times have changed of course, and despite the proliferation of websites and online music streaming services, I still get a huge amount of enjoyment and education from visiting good record stores. Thankfully, we still have some wonderful shops around such as the ever young Spillers Records in Cardiff (the oldest record shop in the world) which continues to give Welsh bands a vitally important platform right in the centre of Wales’ capital city.

One piece of news before I finish… we’ve just announced that the third album will be released on the wonderful I Ka Ching Records in the summer. More details to follow shortly. For now, enjoy the original version of Anial Dir, by the brilliant Eirin Peryglus:

Advertisements


1 Comment

Anial dir

[This blog is also available in English]

Mae cerdded i lawr Stryd Fawr Bangor y dyddiau yma yn codi hiraeth am siop Recordiau Cob.

cob2

Recordiau Cob heddiw

Pan oeddwn i’n fy arddegau, roeddwn i’n treulio oriau lawer yn Recordiau Cob, neu Cob Records fel oedd pawb yn ei alw. Roedd hi’n siop hynod cŵl (os gai ddefnyddio’r gair uncool yna), eitha dirgel a ddim yn rhywle byddech chi’n mynd efo’ch rhieni. Roedd y ddau lawr yn llawn dop o recordiau newydd, ail law, anarferol, anhygoel a’r staff yn gwybod eu stwff.

Mae’r labeli bach melyn a gwyn sydd yn addurno gymaint o feinyls, casetiau a CDs sydd yn fy nghasgliad personol yn tystio i’r amser a’r arian nes i wario’n hapus yn y siop.

cob

Dyma le nes i brynu recordiau dylanwadol f’arddegau gan fandiau fel Smashing Pumpkins, Nirvana, The Primitives, Snuff, Ned’s Atomic Dustbin ac, yn bwysicach efallai, bandiau Cymraeg fel Y Cyrff, Ffa Coffi Pawb, Hanner Pei, Yr Anhrefn a Topper.

Dyma oedd sain ein ieuenctid – i mi, fel nifer fawr o fy ffrindiau, roedd cerddoriaeth Gymraeg yn llawn mor gyffrous, ac yn fwy perthnasol, nag unrhyw beth oedd yn dod o du allan i Gymru. Ac un o gryfderau mawr y ‘Sîn Roc Gymraeg’ oedd y cymysgedd anarferol o ddylanwadau a genres – roedd grwpiau pync yn rhannu llwyfan efo grwpiau electronig a, rhywsut, roedd y cyfan yn gwneud synnwyr. A dyma pam, mae’n debyg, y des i ar draws y grŵp electronig, synth-pop arbrofol Eirin Peryglus – arddull o gerddoriaeth nad oeddwn i’n gwybod dim amdani nac yn gwrando dim arni, ar wahân i yn y Gymraeg!

Mae cerddoriaeth Eirin Peryglus yn gwbl hudolus, ac mae’n dal ei thir heddiw. Mae gen i gof clir o’u gweld yn perfformio yn y Babell Roc ar faes y Steddfod, ond yr hyn wnaeth yr argraff fwyaf arna’i oedd gweld eu feinyl efo ysgrifen pinc drosto yn ffenest siop Cob Records… cariad ar yr olwg gyntaf!

Un o ganeuon mwyaf adnabyddus y band, ac un o fy ffefrynnau, ydy ‘Anial Dir’ – cân hiraethus a thorcalonnus, wefreiddiol. Rydan ni wedi recordio fersiwn ohoni ar gyfer yr albym newydd. Fel fyddech chi’n disgwyl, mae’n wahanol iawn i’r gwreiddiol, ond gobeithio ein bod ni’n llwyddo i ddal emosiwn a hanfod y gân, a gwneud rhyw fath o gyfiawnder â hi.

Mae’r oes wedi newid, do, ac er mor ddefnyddiol ydy gwefannau a gwasanaethau ar-lein sy’n ffrydio cerddoriaeth, dwi’n dal i gael gwefr ac addysg o fynd i siopau recordiau annibynnol da. Diolch am lefydd fel y fythol ifanc Spillers Records yng Nghaerdydd, sydd wedi rhoi llwyfan pwysig i gerddorion o Gymru am ddegawdau lu ac yn parhau i fod mor berthnasol ag y buodd erioed.

Un darn o newyddion cyn cloi…. rydan ni newydd gyhoeddi bydd yr albym newydd yn cael ei ryddhau yn yr haf ar y label arbennig I Ka Ching. Mwy o fanylion am hyn i ddod. Am y tro, mwynhewch fersiwn wreiddiol Anial Dir, gan yr anhygoel Eirin Peryglus