Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb

Anial dir

1 Comment

[This blog is also available in English]

Mae cerdded i lawr Stryd Fawr Bangor y dyddiau yma yn codi hiraeth am siop Recordiau Cob.

cob2

Recordiau Cob heddiw

Pan oeddwn i’n fy arddegau, roeddwn i’n treulio oriau lawer yn Recordiau Cob, neu Cob Records fel oedd pawb yn ei alw. Roedd hi’n siop hynod cŵl (os gai ddefnyddio’r gair uncool yna), eitha dirgel a ddim yn rhywle byddech chi’n mynd efo’ch rhieni. Roedd y ddau lawr yn llawn dop o recordiau newydd, ail law, anarferol, anhygoel a’r staff yn gwybod eu stwff.

Mae’r labeli bach melyn a gwyn sydd yn addurno gymaint o feinyls, casetiau a CDs sydd yn fy nghasgliad personol yn tystio i’r amser a’r arian nes i wario’n hapus yn y siop.

cob

Dyma le nes i brynu recordiau dylanwadol f’arddegau gan fandiau fel Smashing Pumpkins, Nirvana, The Primitives, Snuff, Ned’s Atomic Dustbin ac, yn bwysicach efallai, bandiau Cymraeg fel Y Cyrff, Ffa Coffi Pawb, Hanner Pei, Yr Anhrefn a Topper.

Dyma oedd sain ein ieuenctid – i mi, fel nifer fawr o fy ffrindiau, roedd cerddoriaeth Gymraeg yn llawn mor gyffrous, ac yn fwy perthnasol, nag unrhyw beth oedd yn dod o du allan i Gymru. Ac un o gryfderau mawr y ‘Sîn Roc Gymraeg’ oedd y cymysgedd anarferol o ddylanwadau a genres – roedd grwpiau pync yn rhannu llwyfan efo grwpiau electronig a, rhywsut, roedd y cyfan yn gwneud synnwyr. A dyma pam, mae’n debyg, y des i ar draws y grŵp electronig, synth-pop arbrofol Eirin Peryglus – arddull o gerddoriaeth nad oeddwn i’n gwybod dim amdani nac yn gwrando dim arni, ar wahân i yn y Gymraeg!

Mae cerddoriaeth Eirin Peryglus yn gwbl hudolus, ac mae’n dal ei thir heddiw. Mae gen i gof clir o’u gweld yn perfformio yn y Babell Roc ar faes y Steddfod, ond yr hyn wnaeth yr argraff fwyaf arna’i oedd gweld eu feinyl efo ysgrifen pinc drosto yn ffenest siop Cob Records… cariad ar yr olwg gyntaf!

Un o ganeuon mwyaf adnabyddus y band, ac un o fy ffefrynnau, ydy ‘Anial Dir’ – cân hiraethus a thorcalonnus, wefreiddiol. Rydan ni wedi recordio fersiwn ohoni ar gyfer yr albym newydd. Fel fyddech chi’n disgwyl, mae’n wahanol iawn i’r gwreiddiol, ond gobeithio ein bod ni’n llwyddo i ddal emosiwn a hanfod y gân, a gwneud rhyw fath o gyfiawnder â hi.

Mae’r oes wedi newid, do, ac er mor ddefnyddiol ydy gwefannau a gwasanaethau ar-lein sy’n ffrydio cerddoriaeth, dwi’n dal i gael gwefr ac addysg o fynd i siopau recordiau annibynnol da. Diolch am lefydd fel y fythol ifanc Spillers Records yng Nghaerdydd, sydd wedi rhoi llwyfan pwysig i gerddorion o Gymru am ddegawdau lu ac yn parhau i fod mor berthnasol ag y buodd erioed.

Un darn o newyddion cyn cloi…. rydan ni newydd gyhoeddi bydd yr albym newydd yn cael ei ryddhau yn yr haf ar y label arbennig I Ka Ching. Mwy o fanylion am hyn i ddod. Am y tro, mwynhewch fersiwn wreiddiol Anial Dir, gan yr anhygoel Eirin Peryglus

Advertisements

Author: Huw M

Cerddor o Gymru // Welsh Musician

One thought on “Anial dir

  1. Pingback: Barren land | Huw M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s