Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb

The new album’s first outing

Leave a comment

[Mae’r darn blog yma hefyd ar gael yn Gymraeg]

On 12 July 2015 we performed at Chapter Arts Centre in Cardiff. It was our first performance of the new album, more or less, in its entirety. I was joined on stage by Bethan Mai on accordion/vocals, Iolo Whelan on drums/percussion/vocals and, for the first time, sisters Jacqueline and Deborah Marshall, who also sing on the album. The Marshall Sisters add a gospel influence to our sound, which I love.

Photographer Dan Green was there to capture the sound-check and gig (click on the first image to take you through the gallery)…


By the way, Dan Green also shot some photos in the studio when we recorded the album, which you can see on another blog post – The Invisible Dan.

And I’ll finish with some music. We were supported by a wonderful new band called Anelog from north Wales – take 4 minutes and 1 second to enjoy their song Melynllyn. It’s worth it…

 

This gallery contains 15 photos


Leave a comment

Perfformiad cyntaf yr albym newydd

[This blog post is also available in English]

Ar 12 Gorffennaf 2015 roedden ni’n perfformio yng Nghanolfan Chapter yng Nghaerdydd. Dyma oedd ein perfformiad cyntaf o’r albym newydd, mwy neu lai, yn gyfan. Ar y llwyfan, ges i gwmni Bethan Mai ar yr accordion/canu, Iolo Whelan ar y drymiau/offerynnau taro/canu ac, am y tro cyntaf, y chwiorydd Jacqueline a Deborah Marshall, sydd hefyd yn canu ar yr albym. Mae The Marshall Sisters yn ychwanegu dylanwad gospel i’r sain, sy’n hyfryd.

Roedd y ffotograffydd Dan Green yno i dynnu lluniau o’r prawf-sain a’r gig (cliciwch ar y llun cyntaf i fynd drwy’r oriel luniau)…


Gyda llaw, bu Dan Green hefyd yn tynnu lluniau yn y stiwdio pan roedden ni’n recordio’r albym. Gallwch weld y rhain mewn blog arall – Daeth Dan am dro i’r stiwdio.

Mi wnai gloi gydag ychydig o gerddoriaeth. Roedd band newydd ac arbennig o ogledd Cymru yn ein cefnogi yn Chapter o’r enw Anelog – cymrwch 4 munud ac 1 eiliad o’ch amser i fwynhau eu cân Melynllyn. Mae hi werth pob eiliad…