Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb

Mae Utica wedi cyrraedd…

1 Comment

[This blog post is also available in English]

Mae’r albwm newydd Utica wedi cyrraedd yn ôl o’r argraffwyr. Dyma benllanw misoedd o gyfansoddi, trefnu, recordio, ail-recordio, cymysgu, mastro a chrafu pen. Ac mae’r cyfan yn cael ei becynnu mewn un albwm, un cyfanwaith.

Efallai mod i’r hen ffasiwn, ond dwi yn hoffi dal albwm yn fy llaw – copi caled lle mae’r  gwaith celf a’r elfen weledol, gyffyrddadwy, yn ran annatod o’r cyfanwaith. (Pretentious? Moi?)

utica_bocs

Ar gyfer yr albwm newydd rydan ni wedi cael y pleser o weithio gyda’r artist a’r ffotograffydd Kirsten McTernan. Efallai fyddwch chi’n gyfarwydd efo gwaith Kirsten – mae ganddi ddawn arbennig i adlewyrchu hanfod a theimlad cerddoriaeth mewn lluniau.

Mae’r albwm Utica wedi ei recordio yn ‘fyw’ – y band i gyd efo’n gilydd yn y stiwdio yn perfformio’n fyw – ac mae ‘na rhywbeth ychydig yn amrwd, hen ffasiwn am y sain. Ar lefel dechnegol, fe allai’r record fod wedi ei recordio 50 mlynedd yn ôl… does dim effeithiau cyfoes, dim triciau sain 21ain ganrif.

Roedden ni’n awyddus i gyfleu y teimlad mwy clasurol hynny yng ngwaith celf a chlawr yr albwm. Felly, heb oedi ymhellach, dyma ffrwyth creadigrwydd Kirsten McTernan. Mae’r lluniau wedi eu tynnu mewn lleoliadau amrywiol yn ninas Caerdydd.

Huw M - Utica - cover backoriginal _KMT3765 copy 1 2

Gyda llaw, y diweddaraf am yr albwm ydy hyn… mi fydd Utica allan ar Dachwedd 13eg ar label I KA CHING, gyda sengl ddwbwl yn cael ei rhyddhau cyn hynny (I wanted you to cry // Sŵn y galon fach yn torri). Bydd gig lansio ar Dachwedd 13 yn ardal Caerdydd, a thaith i ddilyn yn ystod y gaeaf. Mwy o fanylion i ddod.

Author: Huw M

Cerddor o Gymru // Welsh Musician

One thought on “Mae Utica wedi cyrraedd…

  1. Pingback: Utica has arrived… | Huw M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s