Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb

Cefndir // About

I’m a musician (amongst other things) and I go by the name of Huw M, which is an abbreviation of my full name Huw Meredydd Roberts. This blog documented the process of composing and recording my third album Utica, released on 13 November 2015 on I Ka Ching Records. I no longer update this blog as the album has been released out into the world. You can look back at the blog posts in English or in Welsh. Otherwise, follow me on Twitter, Facebook or visit my website for music, information, gigs, videos, photos etc. Thank you for your interest.

********************

Cerddor ydw i (ymhlith pethau eraill) o’r enw Huw M, neu Huw Meredydd Roberts i roi fy enw llaw. Roedd y blog yma yn cofnodi’r broses o gyfansoddi a recordio fy nhrydydd album Utica, gafodd ei ryddhau ar 13 Tachwedd 2015 gan Recordiau I Ka Ching. Gan fod yr albym bellach wedi ei ryddhau, dwi ddim yn diweddaru’r blog yma. Gallwch edrych nôl ar y darnau blog yn Gymraeg neu yn Saesneg. Fel arall, dilynwch fi ar Twitter, Facebook neu ewch i’r wefan i gael cerddoriaeth, fideos, lluniau, gwybodaeth am gigs etc. Diolch am ddangos diddordeb.

 

Huw M - Utica - cover

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s