Huw M

Bilingual blurts on music // Eang yw'r byd i bawb


Leave a comment

To sum up // Tan tro nesa’

This blog documented the process of composing and recording my third album Utica, released on 13 November 2015 on I Ka Ching Records. I no longer update this blog as the album has been released out into the world. You can look back at the blog posts in English or in Welsh. Otherwise, follow me on Twitter, Facebook or visit my website for music, information, gigs, videos, photos etc. Thank you for your support!

********************

Roedd y blog yma yn cofnodi’r broses o gyfansoddi a recordio fy nhrydydd album Utica, gafodd ei ryddhau ar 13 Tachwedd 2015 gan Recordiau I Ka Ching. Gan fod yr albym bellach wedi ei ryddhau, dwi ddim yn diweddaru’r blog yma. Gallwch edrych nôl ar y darnau blog yn Gymraeg neu yn Saesneg. Fel arall, dilynwch fi ar Twitter, Facebook neu ewch i’r wefan i gael cerddoriaeth, fideos, lluniau, gwybodaeth am gigs etc. Diolch am eich cefnogaeth!

Huw M - Utica - cover